Wesołych swiat 2
Wesołych Świąt
28 marca 2018
Logo BRC
Certyfikat BRC
30 kwietnia 2019
Wesołych swiat 2
Wesołych Świąt
28 marca 2018
Logo BRC
Certyfikat BRC
30 kwietnia 2019
Symbol Rodo

Rodo BISS

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż firma

BISS drukarnia opakowań Barbara Skowrońska, Magdalena Skowrońska Krzysztof Skowroński spółka cywilna,

jako Administratora Danych Osobowych, przetwarza następujące Pana/Pani dane osobowe:

 

– imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt z Administratorem,

– adres email osoby odpowiedzialnej za kontakt z Administratorem,

– numer telefonu osoby odpowiedzialnej za kontakt z Administratorem,

– imię i nazwisko osoby/osób widniejących w dostępnych danych rejestrowych firmy

jako wspólnik/udziałowiec/akcjonariusz/osoba zarządzająca/członek zarządu/prokurent,

w przypadku gdy dane te są dostępne w danych rejestrowych.

 

Ponadto w przypadku gdy będąc kontrahentem Administratora, prowadzą Państwo działalność gospodarczą

jako indywidualny przedsiębiorca bądź spółka osobowa nie posiadając osobowości prawnej,

Administrator przetwarza również takie dane jak:

 

– nazwa firmy,

– adres siedziby firmy,

– nr telefonu do firmy,

– adres email firmy, – nr konta bankowego firmy,

– adres dostawy towaru, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby firmy oraz podstawę prawną

do używania tego adresu jako miejsce dostawy do Państwa towaru,

– nr NIP oraz / lub numer VAT firmy.

 

Powyższe dane zostały pozyskane przy nawiązywaniu współpracy i są niezbędne w celu przedkładania aktualnych

ofert cenowo- asortymentowych, oraz pozyskiwania niezbędnych informacji i dokumentów dotyczących miejsca dostawy folii,

a od dnia 25 maja 2018 ich przetwarzanie będzie odbywać się zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO.

 

Przetwarzanie danych osobowych w w/w celach mieści się w zakresie działalności gospodarczej firma

BISS drukarnia opakowań Barbara Skowrońska,Magdalena Skowrońska Krzysztof Skowroński spółka cywilna,

ujawnionym w Rejestrze KRS, jednocześnie przetwarzanie posiadanych danych

jest niezbędne, aby Spółka mogła na bieżąco przekazywać informacje o swojej aktualnej ofercie oraz realizować do Państwa dostawy swoich produktów.

Odbiorcą danych może być firma BISS drukarnia opakowań s.c., oraz w zakresie adresu dostawy, firma świadcząca usługę transportu towarów

do Państwa na zlecenie firma BISS drukarnia opakowań s.c.

 

Jednocześnie informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani / Panu prawo do:

 

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– przenoszenie Pani/Pana danych osobowych,

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W przypadku żądania usunięcia danych osobowych informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez

okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi Danych Osobowych i w stosunku do niego.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt

z Administratorem Danych Osobowych pisemnie pod adresem: 36-100 Kolbuszowa, Handlowa 4 lub mailowo: biss@biss.com.pl

 

Jednocześnie informujemy, że brak wniesienia przez Państwa sprzeciwu w zakresie dalszego przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych

o dnia 24 maja 2018 na adres biss@biss.com.pl traktowany jest jako zgoda na dalsze ich przetwarzanie

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności RODO.

 

Z poważaniem,

Barbara Skowrońska