Wesołych Świąt
28 marca 2018
Certyfikat BRC
30 kwietnia 2019

Rodo BISS

Rodo 25-05-2017

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż firma

BISS drukarnia opakowań Barbara Skowrońska, Magdalena Skowrońska Krzysztof Skowroński spółka cywilna,

jako Administratora Danych Osobowych, przetwarza następujące Pana/Pani dane osobowe:

 

– imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt z Administratorem,

– adres email osoby odpowiedzialnej za kontakt z Administratorem,

– numer telefonu osoby odpowiedzialnej za kontakt z Administratorem,

– imię i nazwisko osoby/osób widniejących w dostępnych danych rejestrowych firmy

jako wspólnik/udziałowiec/akcjonariusz/osoba zarządzająca/członek zarządu/prokurent,

w przypadku gdy dane te są dostępne w danych rejestrowych.

 

Ponadto w przypadku gdy będąc kontrahentem Administratora, prowadzą Państwo działalność gospodarczą

jako indywidualny przedsiębiorca bądź spółka osobowa nie posiadając osobowości prawnej,

Administrator przetwarza również takie dane jak:

 

– nazwa firmy,

– adres siedziby firmy,

– nr telefonu do firmy,

– adres email firmy, – nr konta bankowego firmy,

– adres dostawy towaru, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby firmy oraz podstawę prawną

do używania tego adresu jako miejsce dostawy do Państwa towaru,

– nr NIP oraz / lub numer VAT firmy.

 

Powyższe dane zostały pozyskane przy nawiązywaniu współpracy i są niezbędne w celu przedkładania aktualnych

ofert cenowo- asortymentowych, oraz pozyskiwania niezbędnych informacji i dokumentów dotyczących miejsca dostawy folii,

a od dnia 25 maja 2018 ich przetwarzanie będzie odbywać się zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO.

 

Przetwarzanie danych osobowych w w/w celach mieści się w zakresie działalności gospodarczej firma

BISS drukarnia opakowań Barbara Skowrońska,Magdalena Skowrońska Krzysztof Skowroński spółka cywilna,

ujawnionym w Rejestrze KRS, jednocześnie przetwarzanie posiadanych danych

jest niezbędne, aby Spółka mogła na bieżąco przekazywać informacje o swojej aktualnej ofercie oraz realizować do Państwa dostawy swoich produktów.

Odbiorcą danych może być firma BISS drukarnia opakowań s.c., oraz w zakresie adresu dostawy, firma świadcząca usługę transportu towarów

do Państwa na zlecenie firma BISS drukarnia opakowań s.c.

 

Jednocześnie informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani / Panu prawo do:

 

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– przenoszenie Pani/Pana danych osobowych,

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W przypadku żądania usunięcia danych osobowych informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez

okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi Danych Osobowych i w stosunku do niego.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt

z Administratorem Danych Osobowych pisemnie pod adresem: 36-100 Kolbuszowa, Handlowa 4 lub mailowo: biss@biss.com.pl

 

Jednocześnie informujemy, że brak wniesienia przez Państwa sprzeciwu w zakresie dalszego przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych

o dnia 24 maja 2018 na adres biss@biss.com.pl traktowany jest jako zgoda na dalsze ich przetwarzanie

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności RODO.

 

Z poważaniem,

Barbara Skowrońska