O projekcie


 

Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje

poddziałanie 19.1.4 Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet - Small Grants Schemes for female enterprises

 Wartość całkowita projektu: 565 800.00 zł

Wartość dofinansowania:      305 000.00 zł

Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia rozwiązania optymalizacyjnego w obszarze druku wyrobów. Optymalizacja ta dotyczyć będzie opracowania programu komputerowego umożliwiającego dokładne wyliczenia w zakresie rozmiarów (wielkości nawoju) folii używanej w procesie wytwarzania opakowań. Pozwoli to na optymalizację wielkości zamówień, umożliwi zmniejszenie ilości połączeń w trakcie procesu produkcji, co przełoży się na zmniejszenie ilości odpadów powstających w trakcie produkcji. Kolejnym elementem projektu, stanowiącym jego integralny element, jest zakup maszyn i urządzeń umożliwiających optymalizację zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej w zakładzie. Będzie to możliwe dzięki uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej, system wentylacji z odzyskiem ciepła oraz zamontowaniu w hali produkcyjnej urządzeń umożliwiających odzysk ciepła z maszyn.


Powyższe cele osiągnięte zostaną poprzez realizację działań polegających na dostawie i montażu następujących rozwiązań:

 

Panele fotowoltaiczne

System grzewczo-wentylacji z odzyskiem ciepła

Pompy ciepła

Sprężarka śrubowa z systemem płytowych wymienników ciepła PTG

Ponadto realizacja założonych celów będzie możliwa dzięki zakupieniu przez Wnioskodawcę usługi doradczej świadczonej przez zewnętrznych wykonawców, a polegającej na opracowaniu oprogramowania do optymalizacji użycia folii w procesie produkcyjnym. Cele projektu wpisują się w cele schematu „technologie przyjazne środowisku”. Projekt umożliwia wdrożenie działań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności Wnioskodawcy z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku. Obejmuje również wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w obszarze produkcji, co prowadzi do rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w szczególności wzrostu przychodów, zysku, a jednocześnie lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, bardziej wydajnej gospodarki materiałowej

Fundusze Norweskie


Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie w Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994-2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

Innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca
Integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa
Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
Środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna
Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa

Norweskie

Logo Norway grants III

Aktualności projektu 

  • Instalacja fotowoltaiczna

W styczniu 2023 roku firma zainstalowała własną instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 000 W,
Inwestycja pozwali na realizowanie założeń Zrównoważonego Rozwoju w firmie.
Celem firmy jest monitorowanie oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko naturalne,
minimalizowanie negatywnego wpływu oraz stałe rozwijanie świadomości kierownictwa i pracowników w tym zakresie.
Instalacja została oparta o falownik Huawei oraz panele o mocy 460 W.
Dołaczone oprogramowanie pozwala na ciągły nadzór na instalacja.
W przyszłości firma planuje rozbudowac instalację
Inwestycja została współfinansowana przez Fundusz Norweski.
Realizacje inwestycji powierzyliśmy firmie Vosti : https://vosti.pl/fotowoltaika/

Panele fotowoltaiczne BISS 50 000 W

 

  • Sprężarka śróbowa z płytowym wymiennikiem ciepła PTG

W Lutym 2023 oddano do użytku Sprężarkę HERTZ z systemem płytowych wymienników ciepła
Odzyskiwanie ciepła można określic jako zbieranie u wykorzystywane energi ciepłej ,
która normalnie była by rozporszona z systemu do otoczenia.
Zastosowana technologia odzysku pozwala na odzyskanie ciepła z procesu produkcyjnego
i wykorzystac je ponownie do ogrzania hal produkcyjnych oraz suszarni laminatów.
Tym samym odzyskiwanie energii odpadowej generowanej przez sprężarke
pozwala teraz oszczędności w zuzyciu energi oraz ochronę środowiska.
Inwestycja została współfinansowana przez Fundusz Norweski.

Sprezarka Hertz

 

  • Pompa ciepła

W listopadzie 2023 zakończono realizacje montażu pompy ciepła .
Wybrano nowoczesne urzadzenie firmy Panansonic wykorzystujące technologię T-CAP
Inwestycja ta pozwoli na znaczącą redukcje zużycia gazu ziemnego w firmie,
który był wykorzystywano jak główne zródło ogrzewania.
Inwestycja została współfinansowana przez Fundusz Norweski.

 

  • System grzewczo -wentylacyjny z odzyskiem ciepła

W grudniu 2023 uruchomiono system grzewczo-wentylacyjny hal produkcyjnych.
Urzadzenie wykorzystuje wentylatory EC , które dostosowują obroty do aktualnego zapotrzebowania,
a tym samym oszczędzaja energię elektryczną.
Rekuperator posiada krzyzowy wymienik ciepła o skuteczności  min. 80% co pozwola na odzysk ciepła z procesów  produkcyjnych.
Zaawansowany system automatyki umożliwi sterowanie całym system zarówno na miejscu jak zdalnie.
Inwestycja została współfinansowana przez Fundusz Norweski.

Centrala wentylacyjna VTS

 

  • Optymalizator folii

Pod koniec roku 2023 zakończono prace nad oprogramowaniem do optymalizacji nawojów foli.
Inwestycja została współfinansowana przez Fundusz Norweski.

Optymalizator foli

 

Linki do stron internetowych Funduszy Norweskich i EOG: www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org

 

I.Spotkanie informacyjne otwierające projekt

 

Spotkanie informacyjne otwierające projekt odbyło się w siedzibie Beneficjenta w Kolbuszowej w dniu 04.05.2022.

Spotkanie było zaadresowane do dostawców folii jako kluczowych interesariuszy   w projekcie. Podmioty te zostały zaproszone do Spółki aby przedstawić im założenia oprogramowania  i projektu, a także zebrać od nich opinie i uwagi. Spotkanie posłużyło także do pozyskania od tych firm informacji nt. możliwości i konfiguracji ich produktów. Dane te zostały użyte przy tworzeniu oprogramowania do optymalizacji folii. W trakcie spotkania poza omówieniem tego elementu została również zaprezentowana pozostała część projektu. W spotkaniu poza zarządem spółki uczestniczyli przedstawiciele dostawców dla firmy głównych komponentów produkcyjnych.

 

II.Spotkanie podsumowujące projekt.

 

Spotkanie zostało zorganizowane w dniu 29.12.2023 na zakończenie projektu. Jej uczestnikami były przedstawiciele klientów firmy. W trakcie spotkania zostały przedstawione efekty projektu. W wydarzeniu oraz w materiałach mu towarzyszących znalazło się wyraźne odniesienie do Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” oraz do Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Przekazywano także informacje nt. dobrych praktyk związanych z realizacją projektu. Z uwagi na koniec roku spotkanie zostało przeprowadzone w formule online.

 

Artykuł w magazynie Forbes w numerze 03.2022