O projekcie


Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia rozwiązania optymalizacyjnego w obszarze druku wyrobów. Optymalizacja ta dotyczyć będzie opracowania programu komputerowego umożliwiającego dokładne wyliczenia w zakresie rozmiarów (wielkości nawoju) folii używanej w procesie wytwarzania opakowań. Pozwoli to na optymalizację wielkości zamówień, umożliwi zmniejszenie ilości połączeń w trakcie procesu produkcji, co przełoży się na zmniejszenie ilości odpadów powstających w trakcie produkcji. Kolejnym elementem projektu, stanowiącym jego integralny element, jest zakup maszyn i urządzeń umożliwiających optymalizację zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej w zakładzie. Będzie to możliwe dzięki uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej, system wentylacji z odzyskiem ciepła oraz zamontowaniu w hali produkcyjnej urządzeń umożliwiających odzysk ciepła z maszyn.


Powyższe cele osiągnięte zostaną poprzez realizację działań polegających na dostawie i montażu następujących rozwiązań:

Panele fotowoltaiczne

System grzewczo-wentylacji z odzyskiem ciepła

Pompy ciepła

Sprężarka śrubowa z systemem płytowych wymienników ciepła PTG

Ponadto realizacja założonych celów będzie możliwa dzięki zakupieniu przez Wnioskodawcę usługi doradczej świadczonej przez zewnętrznych wykonawców, a polegającej na opracowaniu oprogramowania do optymalizacji użycia folii w procesie produkcyjnym. Cele projektu wpisują się w cele schematu „technologie przyjazne środowisku”. Projekt umożliwia wdrożenie działań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności Wnioskodawcy z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku. Obejmuje również wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w obszarze produkcji, co prowadzi do rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w szczególności wzrostu przychodów, zysku, a jednocześnie lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, bardziej wydajnej gospodarki materiałowej

Fundusze Norweskie


Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie w Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994-2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

Innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca
Integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa
Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
Środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna
Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa