Logo BRC 2
Cerytikat BRC
13 października 2020
Naklejarka Soma S-mount
Naklejarka Soma S-Mount
11 lutego 2021
Logo BRC 2
Cerytikat BRC
13 października 2020
Naklejarka Soma S-mount
Naklejarka Soma S-Mount
11 lutego 2021
Logo EU

Fundusze Europejskie

BISS drukarnia opakowań Barbara Skowrońska, Magdalena Skowrońska, Krzysztof Skowroński spółkacywilna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie do produkcjiinnowacyjnego ekologicznego opakowania barierowego przy wykorzystaniu technologiirozszerzonego gamutu”.

Celem projektu jest wdrożenie nowej, opracowanej przez Spółkę technologii druku opakowańbarierowych przy wykorzystaniu rozszerzonego gamutu.Projekt dotyczy wdrożenia na rynek nowych, przyjaznych dla środowiska opakowań barierowych dożywności wykonanych w technologii rozszerzonego gamutu. W wyniku projektu BISS będzie w staniewdrożyć do produkcji opracowaną przez siebie technologię i poszerzyć portfolio oferowanychproduktów. Pozwoli to Firmie na dalszy rozwój, poszerzenie rynków zbytu oraz na podniesienie jejkonkurencyjności. Wartość projektu: 7 505 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 5 078 500,00 PLN Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1925/20