Logo Natureef
Członkostwo Natureef
3 października 2022
Logo EU
Zakończenie projektu unijnego
1 stycznia 2023
Logo Natureef
Członkostwo Natureef
3 października 2022
Logo EU
Zakończenie projektu unijnego
1 stycznia 2023
Logo BISS

Przekształcenie BISS Drukarnia opakowań

Niniejszym informujemy, że w dniu 17.11.2022r. nastąpiło przekształcenie spółki BISS drukarnia opakowań Spółka cywilna w Spółkę komandytową.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon oraz numerów rachunków bankowych. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0001003039)

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. BISS drukarnia opakowań Skowrońska Spółka komandytowa przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki BISS drukarnia opakowań Spółka cywilna.

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

BISS Drukarnia Opakowań Skowrońska Spółka komandytowa
ul. Handlowa 4, 36-100 Kolbuszowa
NIP 8141686328
REGON 364354180