Destylarka Formeco 250
Destylarka Formeco DQ 250
17 maja 2021
Logo BRC
Cerytikat BRC 2021
10 września 2021
LUQAM BISS

Szkolenia SMED-LUQAM

BISS dokłada wszelkich starań, aby doskonalić swoje procesy, spełniać wymagania klientów i na czas dostarczać swoje produkty. Miło nam poinformować, że wspólnie
z firmą LUQAM zakończyliśmy standaryzację przezbrojeń naszych maszyn przy zastosowaniu jednego z systemów zarządzania operacyjnego SMED.

Wdrożenie i zastosowanie narzędzia SMED (Single Minute Exchange of Die) czyli szybkie przezbrojenie, pomogło BISS ustandaryzować czas przezbrojenia maszyn, a tym samym poprawić zdolności produkcyjne. Prawidłowa standaryzacja przezbrojeń decyduje o elastyczności systemu produkcyjnego firmy.